ฟิล์มอุตสาหกรรม

โซลูชันแผ่นเยื่อ และฟิล์มที่ล้ำสมัย

ผลิตภัณฑ์แผ่นเยื่อและฟิล์มของดูปองท์ นำเสนอการผสมผสานเฉพาะตัวของคุณสมบัติทางไฟฟ้า ความร้อน เคมี และทางกลที่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากๆ และสภาพแวดล้อมที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการนำไปใช้งาน และเทคนิคในการแปรรูปที่หลากหลาย

วัสดุของเราทำให้โซลูชันการออกแบบที่ล้ำสมัยกลายเป็นจริงได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เซลล์เชื้อเพลิง การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อากาศยาน ยานยนต์ ความปลอดภัยในอาหาร และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

วัสดุที่ราคาประหยัดของเราจะช่วยเพิ่มผลผลิต ให้ความทนทาน การป้องกัน และความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น อายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น ตลอดจนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ดูปองท์ช่วยเปลี่ยนรูปแบบโซลูชันของคุณให้กลายเป็นความจริง