พลังงาน

โซลูชั่นด้านพลังงาน

จากการคาดการณ์ประชากรโลกที่จะมีมากกว่า 9 พันล้านคนภายในปี 2593 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคต เราขอเชิญให้คุณเข้ามาร่วมทีมงานระดับโลกของเราเพื่อช่วยกันค้นหาโซลูชั่นสำหรับพลังงานที่ยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวภาพ และเซลล์เชื้อเพลิง ตลอดจนการนำวัสดุขั้นสูงมาใช้ในการจุดระเบิด การผลิต รวมทั้งการขนส่งน้ำมันและก๊าซได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ และบริการของดูปองท์จะช่วยมอบประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ความน่าเชื่อถือ ต้นทุนที่ต่ำลง ความปลอดภัยที่สูงขึ้น และช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprint) สิ่งที่เรานำเสนอนั้นส่งเสริมเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานในรูปของการจัดเก็บพลังงาน และตลอดกระบวนการผลิตไฟฟ้า การจ่าย และการอนุรักษ์

เรามุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและสามารถใช้งานได้ในเชิงเศรษฐกิจสำหรับความต้องการพลังงานของโลกผ่านเทคโนโลยีที่หลากหลาย เราสามารถร่วมกันค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และสะอาดมากยิ่งขึ้น