คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2019

DuPont de Nemours, inc. และบริษัทในเครือ (“ดูปองท์”) ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัวและต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกของดูปองท์ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้จะระบุถึงแนวทางปฏิบัติของดูปองท์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่ดูปองท์เป็นเจ้าของและควบคุม ซึ่งคุณเข้าถึงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์“ และ “แอป“ ตามลำดับ ) รวมทั้งแบบออฟไลน์ที่ต้องมีการแจ้งให้ทราบตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ดูปองท์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

หากคุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของดูปองท์ที่คุณให้ไว้ผ่าน 'ศูนย์อาชีพ' จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครของดูปองท์.

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคที่ดูปองท์เก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณในฐานะบุคคล หรือเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและจัดส่ง)
 • หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 • หมายเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีของผู้ขายหรือลูกค้า
 • หมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น หมายเลขประกันสังคม
 • หมายเลขประจำตัวที่บริษัทออกให้
 • วันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลทางการเงินเมื่อคุณสมัครขอเครดิต
 • ข้อมูลธนาคาร เช่น หมายเลขและเส้นทางบัญชี
 • รหัสผ่านและคำถาม/คำตอบช่วยเตือนความจำ
 • ประวัติการซื้อ

ดูปองท์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเข้าร่วมในโอกาสต่างๆ ที่เราจัดไว้ให้ เช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ สมัครขอเครดิตหรือมีคำขอ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนการซื้อผลิตภัณฑ์
 • เมื่อคุณส่งบัตรรับประกัน
 • เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการสมัครเป็นสมาชิก ฟอรัมเทคโนโลยี  หรือการสื่อสารอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอป
 • เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชัน การชิงโชค แบบสำรวจ หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • เมื่อคุณเข้าร่วมในบล็อกหรือฟอรัม
 • เมื่อเราทำการวิจัยตลาด พบปะกับคุณในงานแสดงสินค้าหรืองานอื่นๆ

เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการได้ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นให้เราหรือผู้ให้บริการของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่ดูปองท์ผ่านทางแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การสอบถามข้อมูล หรือกิจกรรมทางการตลาด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรวมกันตามคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ตราบเท่าที่มีการรวมกัน

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึง:

 • ทำตามการซื้อของคุณและตอบสนอง คำร้องขอ และการสอบถามของคุณ

o    ดำเนินการ การชำระเงินของคุณ จัดส่งให้คุณตามคำสั่งซื้อ สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการซื้อ และให้การบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องแก่คุณ

o    ส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอป การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของดูปองท์ และ/หรือข้อมูลในการบริหารอื่นๆ

o    ช่วยให้คุณสื่อสารและโต้ตอบกับผู้อื่นผ่านเว็บไซต์หรือแอป (เช่น ผ่านบล็อก กระดานข้อความ ฟังก์ชันการทำงานของข้อความ ฟังก์ชันการทำงานของแชท โปรไฟล์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ) โดยการใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้ แสดงว่าคุณแจ้งให้ดูปองท์ทราบว่าคุณมีสิทธิ์ใช้และให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียของเพื่อนของคุณแก่ดูปองท์

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ และ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ และการสื่อสารอื่นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ และ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมาย

 • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับคุณ

o    เพื่อให้เข้าใจคุณได้ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนการโต้ตอบระหว่างเรากับคุณ

o    ส่ง การสื่อสารการตลาดที่เราเชื่อว่าอาจจะน่าสนใจสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้า

เราจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือว่าเรามีส่วนได้เสียที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • อนุญาตให้คุณลงชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฟอรัมเทคโนโลยี และกิจกรรมอื่นๆ

o    อนุญาตให้คุณเข้าร่วมการชิงโชค ประกวด และการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกันและจัดการกิจกรรมเหล่านี้ บางส่วนของกิจกรรมเหล่านี้มีกฎเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ คุณอ่านกฎเหล่านี้อย่างละเอียด

o    อนุญาตให้คุณลงทะเบียนและเข้าร่วมฟอรัมเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่นๆ กับดูปองท์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะนี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณหรือด้วยความยินยอมของคุณ

 • ทำตาม วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของดูปองท์

o    สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การค้นคว้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงเว็บไซต์ของดูปองท์ การปรับปรุงบริการของดูปองท์ การพัฒนากิจกรรมการตลาดและ การระบุแนวโน้มการใช้งาน

เราจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณ และ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดและ/หรือเพราะเราส่วนได้เสียโดยชอบด้วยกฎหมายในการทำเช่นนั้น

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายนอกประเทศที่พำนักของคุณ (ข) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ซึ่งรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่พำนักของคุณ (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของดูปองท์ (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของดูปองท์ (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของดูปองท์ คุณ หรือบุคคลอื่น และ (ช) เพื่อให้ดูปองท์สามารถแสวงหาการเยียวยาที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

วิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการเปิดเผย:

DuPont de Nemours, inc. และบริษัทในเครือในท้องถิ่นที่คุณโต้ตอบอยู่แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

 • แก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของดูปองท์

บุคคลที่สามเหล่านี้จะให้บริการ เช่น โฮสติ้งเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การกระจายผลิตภัณฑ์ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไอที บริการลูกค้า บริการจัดส่งทางอีเมล การประมวลผลบัตรเครดิต บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อให้สามารถให้บริการได้

 • แก่บุคคลที่สาม เช่น ตัวแทน ผู้ค้าปลีก และตัวแทนจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของดูปองท์ ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับทางเลือกของคุณ
 • แก่ผู้สนับสนุนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ในการชิงโชค การประกวด และการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน
 • แก่บุคคลที่สามที่อาจให้เครดิตแก่คุณในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยดูปองท์
 • เพื่อระบุตัวคุณให้กับบุคคลที่คุณส่งข้อความหาผ่านทางเว็บไซต์
 • แก่บุคคลที่สามในกรณีที่มีการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการ การขายกิจการ กิจการร่วมค้า การมอบหมาย การโอน หรือจำหน่ายอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ สินทรัพย์หรือหุ้นของดูปองท์ ซึ่งรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน
 • แก่บุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวกับการให้อนุญาต การพัฒนาร่วมกัน หรือการเตรียมการที่คล้ายคลึงกัน
 • โดยคุณ เมื่อคุณเข้าร่วมในคุณลักษณะต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอปของดูปองท์ที่ให้โอกาสในการโต้ตอบกับดูปองท์และสิ่งอื่นๆ (เช่น บล็อก กระดานข้อความ ฟังก์ชันการทำงานของการส่งข้อความ ฟังก์ชันการทำงานของแชต โปรไฟล์หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ)  

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะเหล่านี้ คุณควรตระหนักว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งซึ่งรวมถึงชื่อ ที่ตั้ง และที่อยู่อีเมลของคุณอาจเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกส่งผ่านคุณลักษณะเหล่านี้และเราไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลบัตรเครดิต) ผ่านทางคุณสมบัติเหล่านี้ หากคุณใช้คุณลักษณะเหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจยังคงอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปแม้ภายหลังคุณจะเลิกใช้เว็บไซต์หรือแอปแล้วก็ตาม

นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมทั้งกฎหมายนอกประเทศที่พำนักของคุณ (ข) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ซึ่งรวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่พำนักของคุณ (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของดูปองท์ (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของดูปองท์ (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของดูปองท์ คุณ หรือบุคคลอื่น และ (ช) เพื่อให้ดูปองท์สามารถแสวงหาการเยียวยาที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม

“ข้อมูลอื่นๆ” คือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่:

 • ข้อมูลเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • ข้อมูลด้านประชากรและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้ไว้
 • ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวม
 • ตำแหน่งทางกายภาพ

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ

ดูปองท์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามของดูปองท์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ได้หลายวิธี ได้แก่:

 • ผ่านเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลบางอย่างได้รับการเก็บรวบรวมโดยเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ เช่น ที่อยู่ Media Access Control (MAC), ประเภทคอมพิวเตอร์, ความละเอียดหน้าจอ, เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์ และประเภทและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

 • ผ่านการที่คุณใช้แอป

เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอป เราและผู้ให้บริการของเราสามารถติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แอปได้ เช่น ตำแหน่งของคุณ หรือวันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราและข้อมูลและไฟล์ใดถูกดาวน์โหลดไปยังแอปตามหมายเลขอุปกรณ์ของคุณ

·         ผ่านการที่คุณใช้แอป อุปกรณ์หรือยานพาหนะที่เชื่อมต่อ รวมถึงยานพาหนะทางอากาศที่ไร้คนขับ

ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์และวันที่และเวลาที่เกี่ยวข้องจะถูกรวบรวมโดยดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณไวไฟ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เราอาจใช้ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดหาบริการและเนื้อหาที่อิงกับตำแหน่งให้กับคุณ ในบางกรณี คุณอาจได้รับอนุญาตให้อนุญาตหรือปฏิเสธการใช้งานดังกล่าว และ/หรือแชร์ตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น เราและ/หรือคู่ค้าของเราอาจไม่สามารถให้บริการและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะและเกี่ยวข้องกับคุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรของคุณอาจได้รับการเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น พิกัด GPS ชนิดของดิน รูปแบบความชื้น ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ การสังเกตการณ์ทางการเกษตร แนวทางการจัดการ และปัจจัยการผลิต เช่น สารเคมีกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ย

 • จากคุณ

ข้อมูล เช่น ตำแหน่งของคุณรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่นวิธีที่คุณต้องการในการติดต่อสื่อสารจะได้รับการเก็บรวบรวมเมื่อคุณให้ข้อมูลนี้โดยสมัครใจ ข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์หรือแอป เว้นแต่จะรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • โดยการรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรวมไม่ได้ระบุตัวคุณหรือผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์หรือแอป ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ดูปองท์ที่มีรหัสพื้นที่โทรศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง

โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราและผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันรวมถึงการให้บริการโฆษณาตามความสนใจแก่คุณอย่างไร

วิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ

เนื่องจากข้อมูลอื่นๆ ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราจึงอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ หากเราจำเป็นต้องปฏิบัติต่อข้อมูลอื่นๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

ในบางกรณี เราจะรวมข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การรวมชื่อกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ ถ้าเรารวมข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อเรารวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ในการลงทะเบียนกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับการตลาดที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคล ข้อมูลที่รวมจะได้รับการปฏิบัติโดยดูปองท์เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ IP

“ที่อยู่ IP” ของคุณ คือหมายเลขที่ได้รับกำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ

วิธีที่เราเก็บรวบรวมที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP จะถูกระบุและบันทึกโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ดูปองท์เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พร้อมกับวันที่และเวลาของการเข้าชมและหน้าเว็บที่เข้าชม การรวบรวมที่อยู่ IP เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ตและได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์จำนวนมาก

วิธีที่ดูปองท์ใช้และเปิดเผยที่อยู่ IP

ดูปองท์จะใช้ที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเซิร์ฟเวอร์ การดูแลเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะกับประเทศของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้และเปิดเผยที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าเราปฏิบัติต่อที่อยู่ IP ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่เราต้องดำเนินการประการอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวข้อมูลหรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงบุคคลที่สามที่ดำเนินงานเว็บไซต์ใดๆ ที่เว็บไซต์หรือแอปมีลิงก์อยู่ การที่มีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองไซต์ที่มีการลิงก์โดยดูปองท์ เราจะไม่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของนักพัฒนาแอป ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการอุปกรณ์ไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยแก่องค์กรอื่นๆ ผ่านหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป

ห้ามติดตาม

ในขณะนี้ดูปองท์ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตามของเบราว์เซอร์

ความปลอดภัย

ดูปองท์จะใช้มาตรการทางด้านองค์กร เทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของดูปองท์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลจะปลอดภัย 100% หากคุณสงสัยหรือมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการโต้ตอบกับดูปองท์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ให้แจ้งปัญหานี้ให้เราทราบโดยทันทีตามที่อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อดูปองท์“ ด้านล่าง

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของดูปองท์

ดูปองท์มีทางเลือกให้คุณมากมายเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยการติดต่อศูนย์การจัดการการสอบถาม คุณอาจเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตและขอให้เราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน

เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรดทราบว่า หากคุณเลือกไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากดูปองท์ เราอาจจะส่งข้อความการดูแลระบบที่สำคัญมาให้คุณและคุณจะไม่สามารถเลือกไม่รับรับข้อความการดูแลระบบได้

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือระงับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากคุณต้องการที่จะขอให้มีการตรวจทาน แก้ไข อัปเดต ระงับ หรือลบ,หรือคัดค้านหรือจำกัดหรือจำกัดการที่ดูปองท์ใช้, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้แก่ดูปองท์หรือหากคุณต้องการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งให้กับบริษัทอื่น (ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะให้สิทธิ์ในการพกพาข้อมูลได้) คุณสามารถติดต่อศูนย์การจัดการการสอบถาม.

ในคำขอของคุณ โปรดระบุข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกระงับจากฐานข้อมูลของดูปองท์หรือไม่ หรือแจ้งให้ดูปองท์ทราบว่าคุณต้องการใช้ข้อจำกัดอะไรกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ เว้นแต่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาทียาวนานกว่าหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาของเรา ได้แก่:

·         ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณและให้บริการที่ร้องขอแก่คุณ

·         ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกการทำธุรกรรมของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้) หรือ

·         ไม่ว่าการเก็บรักษาจะเป็นประโยชน์ในแง่ของฐานะทางกฎหมายของเราหรือไม่ (เช่น เกี่ยวกับกฎหมายด้านข้อจำกัดที่ใช้บังคับ การดำเนินคดี หรือการสอบสวนตามข้อบังคับ)

การใช้เว็บไซต์โดยเด็ก

ดูปองท์มุ่งมั่นที่จะปกป้องความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของเด็ก และเราสนับสนุนให้บิดามารดาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานของตน ดูปองท์ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเว็บไซต์หรือแอปแก่เด็กน้อยกว่าสิบหก (16) ปีหรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยเจตนาเพื่อขายสินค้าหรือบริการ ดูปองท์มีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษาที่เลือก เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน

การโอนข้ามพรมแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศที่เรามีสำนักงานหรือที่เรามีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศของคุณ

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA): บางประเทศที่ไม่ใช่ EEA ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ว่าให้ระดับการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐาน EEA อย่างเพียงพอ (ดูรายชื่อประเทศแบบเต็ม) สำหรับการโอนจาก EEA ไปยังประเทศที่ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ เราได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่ EC รับรองเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจได้รับสำเนาของมาตรการเหล่านี้โดย “ติดต่อดูปองท์” (ดูด้านล่าง)

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน

เราขอให้คุณไม่ส่งและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่ดูปองท์ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ ประวัติความผิดทางอาญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) ผ่านหรือ เว็บไซต์หรือแอปหรืออื่นๆ กับดูปองท์

การปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

เราสามารถเปลี่่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ ดูประวัติ “การอัปเดตล่าสุด“ ที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อดูว่าคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับแก้ไขในเว็บไซต์หรือแอป การใช้เว็บไซต์หรือแอปหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายถึงคุณยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้ว

ติดต่อดูปองท์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดติดต่อเราทาง แบบฟอร์มในเว็บเพื่อขอสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

DuPont Contact Center

Building A,
The New Bund World Trade Center (Phase I),
No. 4 Lane 255 Dong Yu Road,
Pudong New District,
Shanghai, 200126

+400 885 1888

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA

ใน EEA คุณสามารถ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือมีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายชื่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลมีอยู่ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป