บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ จากแนวคิดสู่การบริโภค

ดูปองท์ เสนอโซลูชันเฉพาะทางที่ประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งช่วยให้เจ้าของแบรนด์ ผู้แปรรูป ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้จัดพิมพ์ตอบโจทย์เป้าหมายด้านการสร้างแบรนด์ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาการนำไปใช้แบบครบวงจร (End-to-End) ที่ย่นระยะทางในอุตสาหกรรมต่างๆ ดูปองท์ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ

ความหลากหลายของเรซิ่นชนิดพิเศษและวัสดุขั้นสูงช่วยให้ลูกค้าสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง วัสดุเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโซลูชันเพื่อดึงดูดทุกสายตา และช่วยลดฟุตพริ้นท์ทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์

สารกันรั่วและเรซิ่นปิดผนึกช่วยถนอมรสชาติ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของอาหาร และป้องกันการเน่าเสีย เรซิ่นและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อื่นๆ คงความปลอดภัยให้กับยาและสินค้าอุตสาหกรรมตั้งแต่การขนส่งไปจนวางจำหน่าย ด้วยการทำงานร่วมกัน เราสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบาลง ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันในการขนส่ง นอกจากนี้ โซลูชันการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของดูปองท์ ยังมีระบบแผ่นพิมพ์ความร้อนที่ปราศจากตัวทำละลายสำหรับการพิมพ์รูปแบบขนาดใหญ่