เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

หน่วยงานรัฐบาลและภาครัฐ

หน่วยงานรัฐบาล และภาครัฐ

ดูปองท์ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและระเบียบที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานรัฐทั้งจากส่วนกลางและจากท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมและความร่วมมือที่มีวิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน

เมื่อจำนวนประชากรในประเทศเพิ่มมากขึ้น การป้องกันประเทศก็เป็นเรื่องที่ท้าทายตามไปด้วย ดูปองท์ทราบดีว่า การปกป้องประเทศของเราและการตอบสนองความต้องการของผู้คนในด้านพลังงานและอาหารนั้นไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ด้วยการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ เราจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ได้ เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราต่างทุ่มเทเพื่อไปสู่สิ่งเดียวกัน นั่นคือ ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับเราทุกคน