การป้องกันด้านอาหาร

โซลูชันเพื่อการปกป้องอาหารที่ครอบคลุม

ความกังวลใจของผู้บริโภคถึงความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารในทุกวันนี้อย่างชัดเจน ผู้ผลิตจึงต้องการโซลูชันด้านการปกป้องอาหารที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผล

การควบคุมจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์เป็นความท้าทายที่สำคัญในระบบอาหารที่ซับซ้อนซึ่งจำหน่ายผ่านห่วงโซ่อุปทานหลายทอด การป้องกันอาหารครอบคลุมถึงการผสมผสานของอุปสรรคทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพต่อการควบคุมทั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและที่ก่อให้เกิดโรค และการยืดอายุของอาหารขณะที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์

ดูปองท์ เสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันอาหารที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยในอาหารของคุณด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใช้ได้ผลจริง

และสำหรับความต้องการในการประดิษฐ์คิดค้น กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการเพาะเชื้อที่ได้รับการป้องกันตั้งแต่ต้นของ Danisco® พร้อมด้วยการผสมผสานส่วนประกอบทางธรรมชาติเข้ากับยาต้านจุลชีพหรือการต้านออกซิเดชันที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี จะช่วยลดแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์และยืดอายุให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้