DuPont™

Bradley Curve™

DuPont™ Bradley Curve™ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและสร้างมาตรฐานให้กับการเดินทางไปสู่ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระดับโลก ตั้งแต่ปี 1995 ระบบนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งดูปองท์และลูกค้าทั่วโลกของเรา

ด้วย DuPont™ Bradley Curve™ ทำให้ที่ปรึกษาของ DSS ช่วยให้องค์กรในอุตสาหกรรมทั่วโลกมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นจนถึงระดับที่สมบูรณ์

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา