โภชนาการสำหรับสัตว์และการป้องกันโรค

โภชนาการสำหรับสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุง ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น

ภายในปี 2593 การผลิตอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า พร้อมด้วยความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่สามารถจับจ่ายได้จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณดูปองท์ช่วยรับมือกับความท้าทายนี้ นับตั้งแต่โภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงไปจนถึงโซลูชันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ในฐานะผู้ริเริ่มในการพัฒนาสารเติมแต่งในอาหารสัตว์ดูปองท์ได้พัฒนาโซลูชันในอาหารสัตว์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งช่วยทำให้ได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงและมีการปรับปรุงที่สำคัญในโภชนาการและสุขภาพสำหรับสัตว์ โซลูชันจำนวนมากที่นำเสนอโดย Danisco Animal Nutrition มีผลเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อม ขณะที่โซลูชันอื่นๆ มุ่งเน้นการเพิ่มน้ำหนักในรูปแบบเดียวกัน แต่โซลูชันเหล่านี้ช่วยลดการพึ่งพายาปฏิชีวนะ และเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหารจากอาหารของสัตว์เลี้ยง

การคัดกรองเชื้อโรคออกจากสภาพแวดล้อมของสัตว์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำเกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคของการผลิตสมัยใหม่ดูปองท์จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งได้รับการพัฒนาเฉพาะทางสำหรับการป้องกันโรคและควบคุมสถานที่ผลิตแบบปศุสัตว์ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ บ่อปลา และสถานที่เก็บผลผลิต

ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงยังได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเราในเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านจุลชีพ สารทำอิมัลชัน เอนไซม์ และการเพาะเชื้อโปรไบโอติกส์ พร้อมด้วยโซลูชันที่หลากหลายที่ช่วยรักษาสภาพความสดของอาหาร ปรับปรุงเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมทั้งปรับสภาพผิวสัมผัส รสชาติ และโภชนาการให้เหมาะสม

ดูปองท์ซื้อกิจการ Danisco ในปี 2554 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบทบาทความเป็นผู้นำในระดับโลกในเรื่องโภชนาการ สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม