เกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จ

ข้อเสนอด้านการเกษตรของดูปองท์ นำวิทยาศาสตร์และโซลูชันอันล้ำสมัยมารับมือกับความท้าทายที่เกษตรกรต้องเผชิญในปัจจุบันและในอนาคต

ในด้านการเกษตร ความสำเร็จสำหรับลูกค้าของเราหมายถึงการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และให้ผลกำไร แต่สำหรับดูปองท์ ความสำเร็จคือสิ่งยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือ การจัดหาอาหารสำหรับประชากรโลกได้อย่างยั่งยืน ภารกิจของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นับตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการปกป้องพืชผลเพื่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นและให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าด้วยความร่วมมือกับลูกค้าของเรา เราจะสามารถค้นหาวิธีที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงปริมาณ คุณภาพ และความยั่งยืนของแหล่งอาหารโลกได้