เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

rev. August 18, 2016

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (PRIVACY STATEMENT)

 อี ไอ ดูปองท์ เดอ เนอมูร์ แอนด์ คอมปะนี และ บริษัทในเครือ (“ดูปองท์”) มีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิส่วนบุคคล และ ต้องการให้คุณเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม, ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลอย่างไร พร้อมกันกับนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลทั่วโลกของดูปองท์ , นโยบาย คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้อธิบายว่า ดูปองท์ปฏิบัติในส่วนของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซด์ หรือ mobile application ที่เป็นเจ้าของ และ ควบคุมโดยดูปองท์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้จากเว็บไซด์ และ Application ตามลำดับ เช่น เดียวกับ แบบoffline โดยจำเป็นต้องทำหนังสือบอกกล่าวตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ดูปองท์, คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของ นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้

ถ้าคุณสมัครงานผ่านเว็บไซด์, ดูปองท์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ ผ่าน Career Center ที่ควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกกัน, ไม่ใช่นโยบายคุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณาคลิก here เพื่อพิจารณารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวขอใช้สิทธิส่วนบุคคลของดูปองท์ สำหรับ ผู้กำลังหาตำแหน่งงานซึ่งสมัครงานผ่านเว็บไซด์

ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของดูปองท์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นข้อมูลที่ระบุตัวคุณเป็นส่วนบุคคล เช่น:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (รวมถึง ที่อยู่ในการส่งบิล และ ส่งของ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลข Fax
 • Email address
 • หมายเลขบัตรเครดิต และเดบิต
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • หมายเลขบัตรประชาชน เช่น หมายเลขสวัสดิการสังคม
 • ข้อมูลการเงิน เมื่อคุณสมัครบัตรเครดิต
 • ประวัติการซื้อสินค้า

ดูปองท์เก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณมีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆ ที่เราให้ ตัวอย่างเช่น:

 • เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ หรือ ทำการร้องขอ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนการซื้อผลิตภัณฑ์ดูปองท์
 • เมื่อคุณส่งบัตรรับประกัน
 • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก, การอภิปรายด้านเทคโนโลยี หรือ การสื่อสารอื่นๆ ผ่าน  เว็บไซด์ หรือ Application
 • เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการแข่งขัน, ส่งเสริมการขาย, ชิงโชค, สำรวจ หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • เมื่อคุณมีส่วนร่วมใน blog หรือ forum
 • เมื่อเราดำเนินการวิจัยตลาด, พบคุณที่งานแสดงสินค้า หรือ กิจกรรมอื่นๆ

เราอาจจะรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณไว้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับดูปองท์ ผ่านแหล่งอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, การสอบถาม หรือ กิจกรรมการตลาด เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมกันตรงตามนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ นานเท่าที่มันยังถูกรวมกันอยู่

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:

 • ตอบคำถามของคุณ และสนองการร้องขอของคุณ เช่น ส่ง e-mail แจ้งเตือน
 • ส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเว็บไซด์ หรือ Application, การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, ข้อกำหนด และนโยบาย และ/หรือ ข้อมูลการบริหารอื่นๆ ของดูปองท์ให้คุณ
 • เพื่อความสมบูรณ์ และ อำนวยความสะดวกในการซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินการชำระเงินของคุณ, ส่งคำสั่งซื้อของคุณให้คุณ, สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการซื้อของคุณ และให้บริการลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณ
 • ส่งการสื่อสารทางการตลาดที่เราเชื่อว่าอาจจะเป็นที่สนใจของคุณ, รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าให้คุณ
 • ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซด์ โดยการเสนอผลิตภัณฑ์ และ เสนอการดัดแปลงเพื่อคุณโดยเฉพาะ
 • ให้คุณมีส่วนร่วมในการชิงโชค, การแข่งขัน และ การส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน และ เพื่อดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมเหล่านี้บางอย่างมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม, ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่เราใช้ข้อมูล และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร, ดังนั้น เราเสนอว่า ให้อ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้อย่างรอบคอบ
 • อนุญาตให้คุณส่งข้อความไปยังเพื่อนผ่านเว็บไซด์ หรือ Application, โดยการใช้ฟังก์ชั่นนี้, คุณกำลังบอกดูปองท์ว่า คุณมีสิทธิ์ใช้ และให้ชื่อและ email address ของเพื่อนคุณกับ ดูปองท์
 • อนุญาตให้คุณสื่อสาร และ ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ผ่านเว็บไซด์ หรือ Application (ตัวอย่างเช่น ผ่าน blog, message board, messaging functionality, chat functionality, profile หรือ สื่อสังคมอื่นๆ)
 • อนุญาตให้คุณลงทะเบียน และ มีส่วนร่วมในการอภิปรายด้านเทคโนโลยี และกิจกรรมอื่นๆ กับดูปองท์
 • ทำให้ดูปองท์สามารถดำเนินตามจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การวิจัย และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, ส่งเสริมเว็บไซด์ของดูปองท์, ปรับปรุงการบริการของดูปองท์, พัฒนากิจกรรมทางการตลาด, ระบุแนวโน้มการใช้ประโยชน์ และกำหนดแคมเปญส่งเสริมการขายของดูปองท์อย่างมีประสิทธิผล
 • โดยที่เราเชื่อว่าจำเป็นและเหมาะสม: (a) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, รวมถึง กฎหมายภายนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณ (b) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (c) การตอบสนองต่อการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล รวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐบาลนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณ (d) เพื่อบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของดูปองท์ (e) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของดูปองท์ (f) เพื่อป้องกันสิทธิ์, ความลับ, ความปลอดภัย หรือ ทรัพย์สิน, คุณ หรือ บุคคลอื่น ของดูปองท์ และ (g) อนุญาตให้ดูปองท์ดำเนินการแก้ไข หรือ จำกัดความเสียหายที่เราอาจจะพบ

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะเปิดเผย:

 • ภายในกลุ่มบริษัทของดูปองท์ เพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้, อี ไอ ดูปองท์ เดอ เนอมูร์ แอนด์ คอมปะนี และ บริษัทในเครือ กับบุคคลซึ่งคุณติดต่อ มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
 • ต่อบริษัทผู้ให้บริการภายนอกของดูปองท์ ซึ่งให้บริการ เช่น website hosting, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประมวลผลการชำระเงิน, การตอบสนองต่อคำสั่งซื้อ, การกระจายผลิตภัณฑ์, การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน, การบริการ IT, การบริการลูกค้า, การบริการส่ง email, การประมวลผลบัตรเครดิต, การบริการตรวจสอบ และ การบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อทำให้พวกเขาสามารถให้บริการได้
 • ต่อบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทน และ ผู้แทนจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของดูปองท์ ซึ่งอาจจะรวมถึงการสื่อสารทางการตลาด
 • ต่อบริษัทผู้สนับสนุนจากภายนอกในกิจกรรมชิงโชค, การแข่งขัน และ การส่งเสริม การขายที่คล้ายกัน
 • เพื่อพิสูจน์ตัวคุณให้กับคนที่คุณส่งข้อความผ่านเว็บไซด์
 • ต่อบุคคลภายนอกในกรณีของการปรับองค์กร, การควบรวม, การขาย, การร่วมทุน, การมอบอำนาจ, การโอน หรือ การจัดการอื่นๆ ของทั้งหมด หรือ ส่วนใดของธุรกิจ, สินทรัพย์ หรือ หุ้นของดูปองท์ (รวมถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการล้มละลายใดๆ หรือ การดำเนินการอื่นที่คล้ายกัน)
 • โดยเราเชื่อว่าจำเป็น หรือ เหมาะสม: (a) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, รวมถึง กฎหมายภายนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณ (b) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (c) ตอบสนองต่อการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐบาล รวมถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐบาลภายนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณ (d) เพื่อบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของดูปองท์ (e) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของดูปองท์ (f) เพื่อป้องกันสิทธิ์, ความลับ, ความปลอดภัย หรือ ทรัพย์สิน, คุณ หรือ คนอื่นๆ ของดูปองท์ และ (g) เพื่ออนุญาตให้ดูปองท์ ดำเนินการแก้ไข หรือ จำกัดความเสียหายที่เราอาจจะพบ
 • โดยคุณ, เมื่อคุณเข้าร่วมมีบทบาทสำคัญของเว็บไซด์ หรือ Application ของดูปองท์ ที่ให้โอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับดูปองท์ และคนอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น blog, message board, messaging functionality, chat functionality, profile หรือสื่อสังคมอื่นๆ) เมื่อคุณใช้ลักษณะพิเศษเหล่านี้ คุณควรรับทราบว่า ข้อมูลใดๆ ที่คุณส่ง, รวมถึง ชื่อ, ที่อยู่ และ email address ของคุณ, อาจจะเป็นการเผยแพร่ไปยังคนอื่น เราไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกเพื่อส่งผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ และ เราไม่เห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อน ไหวใดๆ (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ข้อมูลบัตรเครดิต) ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้, ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะยังคงอยู่ในเว็บไซด์ หรือ Application แม้ว่าภายหลังคุณยุติการใช้งานของเว็บไซด์ หรือ Application แล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เราเก็บ

“ข้อมูลไม่ใช่ส่วนบุคคล” เป็นข้อมูลใดๆ ที่ไม่เปิดเผยลักษณะเฉพาะของคุณ เช่น:

 • ข้อมูล Browser
 • ข้อมูลที่เก็บผ่าน cookies, pixel tags และ เทคโนโลยีอื่นๆ
 • ข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ให้โดยคุณ
 • ข้อมูลสรุป

เราเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลอย่างไร

ดูปองท์ และ บริษัทผู้ให้บริการภายนอกของดูปองท์ อาจจะเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลในรูปแบบต่างกัน ประกอบด้วย:

 • ผ่านการ Browser ของคุณ: ข้อมูลที่สำคัญถูกรวบรวมโดย browsers เป็นส่วนใหญ่ เช่น Media Access Control (MAC) address ของคุณ, ชนิดคอมพิวเตอร์ (Windows or Macintosh), ความละเอียดจอภาพ, รุ่นของระบบปฏิบัติการ และ ชนิดและรุ่นของ Internet browser
 • โดยใช้ cookies: Cookies อนุญาตให้ web server โอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บ record และจุดประสงค์อื่นๆ เราใช้ cookies และเทคโนโลยีอื่นเพื่อ, จากเทคโนโลยีจำนวนมาก, รองรับการใช้งานของคุณให้ดีขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงมากขึ้น, เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของคุณ และการใช้เว็บไซด์ของคุณ, และจัดเตรียมการตลาดเฉพาะบุคคลให้คุณ ถ้าคุณไม่ต้องการข้อมูลที่เก็บไว้ผ่านการใช้ cookies, มีวิธีง่ายๆ ใน browsers ส่วนใหญ่ที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการใช้ cookies คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซด์ อาจจะไม่ทำงานได้อย่างเหมาะสม ถ้าคุณปฏิเสธการใช้ cookies ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ cookies, กรุณาเข้าชมที่ http://www.allaboutcookies.org/
 • โดยการใช้ pixel tags, web beacons, clear GIFs หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะใช้ในการเชื่อมต่อกับหน้าของเว็บไซด์บางหน้า และ HTML-formatted email messages, เป็นส่วนหนึ่งจากหลายๆ รูปแบบ, การติดตามการปฏิบัติของผู้ใช้เว็บไซด์ และ ผู้รับ email, ตรวจสอบความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของดูปองท์ และข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ และอัตราการตอบ
 • จากคุณ: ข้อมูล เช่น ที่อยู่ของคุณ, เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ เช่น แนวทางการสื่อสารของคุณ, ถูกเก็บเมื่อคุณสมัครใจให้ข้อมูลนี้ ยกเว้นรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ตัวตนของคุณ หรือ ผู้ใช้อื่นใดของเว็บไซด์ หรือ Application
 • โดยการรวมข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลรวมกันที่ไม่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของคุณ หรือ ผู้ใช้อื่นใดของเว็บไซด์ หรือ Application, (ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ดูปองท์ ซึ่งมีรหัสพื้นที่โทรศัพท์โดยเฉพาะ)

เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลอย่างไร

เพราะว่าข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่ได้เป็นการระบุตัวตนของคุณ, เราอาจ จะใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ในบางกรณี, เราอาจจะรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลกับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น การรวมชื่อของคุณกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ)

ถ้าเรารวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อเรารวมข้อมูลที่คุณให้ในการลงทะเบียนกับข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เพื่อเสนอการตลาดส่วนบุคคลให้กับคุณ, ข้อมูลที่รวมกันจะเก็บรักษาโดยดูปองท์ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

IP ADDRESSES

“IP Address” ของคุณเป็นหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ โดย  ผู้ให้บริการ Internetของคุณ (ISP)

เราเก็บ IP Addresses อย่างไร

IP Address มีการพิสูจน์ และ log in เข้าไปใน DuPont server log files โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตาม ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซด์, ตามเวลาของการเข้าชม และ หน้าที่เข้าชม การเก็บ IP Addresses เป็นการปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับ Internetและทำโดยอัตโนมัติเหมือ นเว็บไซด์จำนวนมาก

ดูปองท์ใช้และเปิดเผย IP Addressesอย่างไร

ดูปองท์ใช้ IP Addresses เพื่อจุดประสงค์ เช่น การคำนวณระดับการใช้เว็บไซด์, ช่วยวิเคราะห์ปัญหาของServer, จัดการเว็บไซด์ และแสดงเนื้อหาที่มีการปรับปรุงสำหรับประเทศของคุณ เราอาจจะใช้และเปิดเผย IP Addresses เพื่อจุดประสงค์ทุกอย่างซึ่งเราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาสังเกตว่า เรารักษา IP Addresses, server log files และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล, ยกเว้นที่ เราจำเป็นต้องทำนอกเหนือจากนี้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การโฆษณาตามความสนใจ

ดูปองท์ และ บริษัทผู้ให้บริการภายนอกของดูปองท์ ใช้ cookies, pixel tags, web beacons, clear GIFsหรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อติดตามการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซด์ และผู้รับ email ผ่านเว็บไซด์ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือตลอดเวลา, เพื่อให้ ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซด์ โดยการเสนอการโฆษณาที่ตรงกับคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และเสนอการปรับปรุงเพื่อความพอใจ และ ความสนใจ ที่แสดงตามการ online ของคุณตลอดเวลา

เว็บไซด์ของบุคคลที่สาม

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา, และเราไม่รับผิด ชอบสำหรับ, สิทธิส่วนบุคคล,ข้อมูล หรือ หลักปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สาม, รวมถึง บุคคลที่สามใดๆ ในการใช้เว็บไซด์ใดๆ ซึ่งเว็บไซด์ หรือApplication ประกอบด้วย link การรวม link บนเว็บไซด์ หรือ Application ไม่ได้หมายความถึง ดูปองท์สนับสนุนเว็บไซด์ที่มีการ link นั้น

การโฆษณาของบุคคลที่สาม

ดูปองท์อาจจะใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สาม เพื่อทำการโฆษณา เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซด์ของดูปองท์ หมายถึงว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณในเว็บไซ ด์นี้ เพื่อเสนอโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจจะเป็นที่สนใจของคุณ ในแนวทางของการใช้เพื่อโฆษณาในเว็บไซด์นี้, บริษัทเหล่านี้อาจจะบันทึก หรือ จำ cookie บน browser ของคุณ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้ และเพื่อทราบทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการไม่ให้ข้อมูลนี้ ถูกใช้โดยบริษัทเหล่านี้, กรุณาเข้าชมที่ http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

การรักษาความปลอดภัย

ดูปองท์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ, การจัดองค์กรและด้านเทคนิคอย่าง สมเหตุสมผล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของดูปองท์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลถูกแพร่ไปทั่ว Internet หรือ ระบบเก็บข้อมูลสามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ถ้าคุณมีเหตุผลที่   เชื่อได้ว่า การสื่อสารของคุณกับดูปองท์ ไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกว่า ระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีใดๆ ของคุณที่อาจจะมีกับดูปองท์ กำลังตกอยู่ในอันตราย), กรุณาแจ้งให้ดูปองท์ ทราบถึงปัญหาทันทีโดยการติดต่อดูปองท์ตาม การติดต่อดูปองท์ ด้านล่าง

ทางเลือกและการเข้าถึง

ทางเลือกของคุณในการให้ดูปองท์ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ดูปองท์ให้ทางเลือกคุณมากมายในการให้ดูปองท์ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยคุณสามารถติดต่อกับศูนย์บริการสอบถามข้อมูลของดูปองท์, คุณ อาจจะเลือกไม่รับข้อมูลการตลาดทาง electronic ในอนาคตจากดูปองท์ และร้องขอให้เราไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัท ในเครือ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา

 เราจะพยายามปฏิบัติตามการร้องขอของคุณให้เร็วที่สุดอย่างสมเหตุสมผล หมายความว่า ถ้าคุณเลือกไม่รับตามที่อธิบายข้างต้น, เราจะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณออกจากฐานข้อมูลของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ ซึ่งดูปองท์มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกันอยู่แล้ว (เช่น กรณีซึ่งเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่แล้วตามวันที่ที่เราทำการร้องขอของ คุณ) หมายความว่า ถ้าคุณเลือกไม่รับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากดูปองท์, เราอาจจะยัง ส่งข้อความที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการให้คุณอยู่, และคุณไม่สามารถ ปฏิเสธการรับข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการได้

คุณสามารถเข้าถึง, เปลี่ยนแปลง หรือ ระงับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการพิจารณา, แก้ไข, ปรับปรุง, ระงับ, ลบ หรือ จำกัด ดูปองท์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ให้ไว้กับดูปองท์ ก่อนหน้านี้, คุณควรติดต่อศูนย์บริการสอบถามของดูปองท์

ในการร้องขอของคุณ, กรุณาบอกให้ชัดเจนว่า ข้อมูลอะไรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง,     ไม่ว่ากรณี ที่คุณต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกระงับจากฐานข้อมูลของดูปองท์ หรือ     บอกให้ดูปองท์ ทราบว่าข้อจำกัดอะไรที่คุณต้องการกำหนดให้ดูปองท์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพยายามดำเนินการตามคำร้องขอของคุณอย่างรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด

ช่วงเวลาเก็บรักษา

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามกรอบในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ ยกเว้นช่วงเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นตามความจำเป็นหรืออนุญาตตามกฎหมาย

การใช้เว็บไซด์โดยเด็ก

ดูปองท์รับผิดชอบในการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก และเราสนับสนุนให้ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลมีบทบาทในการดูแลการ online ของเด็ก ดูปองท์ ไม่ใช่เว็บไซด์ หรือ Application ที่มีเป้าหมายที่เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือ การเก็บข้อมูลจากเด็กเพื่อจุดประสงค์ของการขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ดูปองท์มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหลักสูตรการศึกษา เช่น วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นที่รับทราบในโรงเรียนและชุมชน

การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจจะเก็บและประมวลผลในประเทศใดๆ ที่เรามีสาขา หรือ ที่เรามีการประสานกับผู้ให้บริการ, และโดยการใช้เว็บไซด์ หรือ Application ของดูปองท์ ที่คุณอนุญาตให้โอนข้อมูลไปยังนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณ, รวมถึง สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะมีหลักเกณฑ์ในการป้องกันข้อมูลแตกต่างจากประเทศของคุณ

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณต้องไม่ส่ง และไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวให้ดูปองท์ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือ ชาติพันธุ์, ความเห็นทางการเมือง, ศาสนา หรือ ความเชื่ออื่นๆ, สุขภาพ, ประวัติอาชญากรรม หรือ สมาชิกสหภาพการค้า) บน หรือ ผ่านเว็บไซด์ หรือ Application หรือ นอกเหนือจากนี้ให้แก่ดูปองท์

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณาดูที่ “การปรับปรุงครั้งล่าสุด” ที่ ด้านบนของหน้านี้ เพื่อดูว่าเรามีการแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลครั้งล่าสุดเมื่อไร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะมีผล เมื่อเรา post นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซด์ หรือApplication การใช้เว็บไซด์ หรือ Application ของคุณตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายถึงว่า คุณยอมรับนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับแก้ไข

การติดต่อดูปองท์

ถ้าคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้, กรุณาติดต่อดูปองท์ ที่ ศูนย์บริการสอบถามของดูปองท์, หรือ กรุณาเขียนจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

ชั้น 6-7 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์
ออลซีซั่นส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330, ประเทศไทย
+66 2 659 4000