เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

Contact Us

*- Required
Please complete the fields indicated below.
Please input your question.
*
Please enter your first name.
*
Please enter your last name.
*
Please enter your company.
 
Please enter your phone number.
*

DuPont cares about your privacy. Your personal information (name, eMail, phone number and other contact data) will be stored in chosen customer systems primarily hosted in the United States. This information will be used by DuPont, its affiliates, partners, and selected third parties in other countries to provide you with the product or service information requested. To learn more, please visit www.privacy.dupont.com. By providing your personal information, you agree to the terms and conditions of this Privacy Statement.

 
 
 

Typically, DuPont answers within three working days; queries requiring extensive research may take longer and will be answered as soon as possible. In case you prefer to contact us by phone, here is the list of our local DuPont offices around the world.