ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

สร้างสรรค์ความคิดใหม่ให้กลายเป็นจริง

มาร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดและหาทางตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยการร่วมมือและเชื่อมโยงกับเครือข่ายของดูปองท์ทั่วโลก ที่ศูนย์นวัตกรรมของเรา

สุนทรี ธาราธิคุณ, ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรี ถนนพญาไท กรุงเทพฯ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นผ่านการแลกเปลี่ยนทางความคิด ในการค้นหาโซลูชั่นให้กับลูกค้าและพันธมิตร รวมถึงรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย  เราเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์บูรณาการของดูปองท์เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร พลังงาน ยานยนต์ และก่อสร้าง

อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น "ครัวของโลก” หรือ “Kitchen of The World" เราทำงานร่วมกับลูกค้าหลักของเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในประเทศไทย เราเชื่อมโยงลูกค้าให้เข้าถึงความสามารถในการวิจัยและพัฒนาระดับโลกของดูปองท์ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาค

เครือข่ายของศูนย์นวัตกรรมของเรา ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะร่วมมือกับเราในการแก้ปัญหาที่ท้าทายต่างๆ ผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ของเราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรดูปองท์ กว่า 10,000 คนทั่วโลก ผ่านศูนย์นวัตกรรมของเรา

ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยของเรา เพื่อทำงานร่วมกันในการตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด

ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย
เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 12 ยูนิต 9-10 ถนนพญาไท
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

ดูศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ทั้งหมด.