วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ของดูปองท์ คือรากฐานในการสร้างนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช่วยเชื่อมโยงมุมมองด้านการตลาดให้เข้ากับเทคโนโลยีในหลากหลายแขนง เพื่อสร้างโอกาสทางนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจ และลูกค้าของเรา

นี่คือรากฐานของนวัตกรรมที่มีตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนที่เราส่งมอบให้แก่ลูกค้าของเรา จากการคาดการณ์ประชากรโลกที่จะมีมากกว่า 9 พันล้านคนภายในปี 2593 การจัดหาอาหาร พลังงาน และความต้องการในการปกป้องของผู้คนในทุกพื้นที่จึงแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรของ ดูปองท์ กว่า 10,000 คนทำงานร่วมกับลูกค้า หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาโซลูชันที่สามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืน ในปี 2555 ดูปองท์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2,047 รายการ และได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐฯ 935 รายการด้วยความมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลก ด้วยการมองการณ์ไกล คุณค่าในวิทยาศาสตร์ของดูปองท์ ที่ช่วยปลดล็อคให้บริษัท และลูกค้าของเราจะเป็นรากฐานของการค้นพบใหม่ๆ ได้ต่อไป ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชีวิตของผู้คนในทุกพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น