ดร. บัณฑิต เรืองตระกูล

รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม