จัดทำโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ Tata Steel

3 มิถุนายน 2554

สตรีจำนวนมากในอินเดียได้ทำงานให้กับ Tata Steel เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของพวกเธอ ตามธรรมเนียมแล้ว ผู้หญิงในอินเดียจะสวมส่าหรี ซึ่งเป็นแบบแผนที่ต้องปฏิบัติแม้ในขณะที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรในสถานที่ทำงานบางแห่ง Tata Steel ให้ความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษถึงความจำเป็นดังกล่าวของพนักงานหญิงของพวกเขา สารคดีนี้นำเสนอเรื่องราวของมารดาผู้เป็นหม้ายผู้หนึ่งที่มีความสุขกับงานของเธอ แต่ก็ต้องการที่จะมั่นใจได้ว่าเธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในที่ทำงานที่มีความปลอดภัย

ดูปองท์ ทำงานร่วมกับ Tata Steel ในสถานที่ทำงานซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อที่จะพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้ความรู้แก่พนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในวิชาชีพ โดยที่ยังคงตระหนักถึงความอ่อนไหวของวัฒนธรรมอินเดีย

โปรแกรมดังกล่าวประสบความสำเร็จจากการเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการสวมเครื่องแบบในที่ทำงาน และการสื่อสารออกไปว่า การจัดโปรแกรมเพื่อความปลอดภัยถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันดับหนึ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถทำงานของตนได้อย่างปลอดภัย ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในทางที่ดี

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
Tata Steel