ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเอทานอลจากเซลลูโลส

19 พฤษภาคม 2554

เมื่อเราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปจนหมดสิ้นแล้ว เราก็จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือกลับไปยับยั้งมลพิษที่เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยออกมาได้ เกษตรกรชาวเทนเนสซี่ Brad Black กล่าวถึงการที่ไร่ของครอบครัวที่สืบทอดกันมา 190 ปีของเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสที่ได้จากน้ำตาลในพืชซึ่งจะนำมาใช้เติมเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์

ดูปองท์โดยความร่วมมือกับ Genera Energy และมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่กำลังทำงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสที่ได้จากหญ้า Switchgrass และพืชชนิดอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเหล่านี้กำลังพยายามผลิตพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อผู้บริโภคในพื้นที่ และเพื่อพิสูจน์โมเดลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วโลก เมื่อเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้า พืชผลต่างๆ ที่เหมาะสำหรับภูมิภาคที่แตกต่างกัน อาจนำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
Genera Energy

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 E. I. du Pont de Nemours and Company  สงวนลิขสิทธิ์