เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

วิดีโอสัมภาษณ์วิทยากรจากภายนอก

วิดีโอสัมภาษณ์วิทยากรรับเชิญจากภายนอก ในงาน Thailand Food Innovation Forum
Specifications:
Video Type
video/mp4
Date
01/14/15
File Size
25.4 MB