คุณสุนทรี ธาราธิคุณ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

สุนทรี ธาราธิคุณ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย ในงาน Thailand Food Innovation Forum

คุณสุนทรี ธาราธิคุณ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย กล่าวถึง โครงการความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.6 MB
Dimension
3840 × 2560