เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เสวนาเรื่องโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย

ช่วงเสวนา ในงาน Thailand Food Innovation Forum

เสวนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย โดยเน้นถึงกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยและความคืบหน้า บทบาทของ อย. และกรอบระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย รวมถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆ

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
3.1 MB
Dimension
3840 × 2560