เสวนาเรื่องโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย

ช่วงเสวนา ในงาน Thailand Food Innovation Forum

เสวนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย โดยเน้นถึงกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยและความคืบหน้า บทบาทของ อย. และกรอบระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย รวมถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆ

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
3.1 MB
Dimension
3840 × 2560