ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ในงาน Thailand Food Innovation Forum

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ร่วมบรรยายในช่วงเสวนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.1 MB
Dimension
3840 × 2560