เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ในงาน Thailand Food Innovation Forum

ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ร่วมบรรยายในช่วงเสวนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.1 MB
Dimension
3840 × 2560