ความท้าทายระดับโลก

แก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกไปด้วยกัน

ที่ดูปองท์ เราเชื่อว่า คำตอบต่อความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติต้องเผชิญนั้นสามารถค้นพบได้ผ่านนวัตกรรมเพื่อทุกคนโดยทุกคน

ด้วยการทำงานร่วมกัน กับผู้คนที่มากยิ่งขึ้น ในสถานที่ที่มากยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เราได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆ และดียิ่งกว่าในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก และตอบสนองความต้องการด้านอาหาร พลังงาน และการปกป้องของประชากรโลกที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ที่ดูปองท์ นี่คือแนวทางที่เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับแนวทางอื่นๆ เช่นการนำความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์อันหลากหลายมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนที่สุดของโลกบางประการ

ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถหล่อเลี้ยงโลกใบนี้

การสร้างความมั่นใจถึงการมีสุขภาพที่ดี มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอสำหรับทุกคนในทุกๆ ที่ คือหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจะช่วยพัฒนาความมั่งคั่งของประเทศ และสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก

ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน เราสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่ออนาคต

ขณะที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นนั้น เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได้มีเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ด้วยประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เราจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องค้นหาวิธีที่ดียิ่งกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกระตุ้นอุตสาหกรรมใหม่ๆ และระบบพลังงานสะอาด

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดได้

สถานการณ์ที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นทุกวันนับเป็นความท้าทายให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และขณะที่โลกพัฒนาไปนั้น มนุษยชาติก็ได้สร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ทั้งต่อชีวิตและต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน เราเชื่อว่า ชีวิตและระบบนิเวศของเราคือสิ่งที่มีคุณค่า และเรากำลังพยายามที่จะปกป้องสิ่งเหล่านี้