ดูปองท์ฉลองครบรอบ 2 ปีศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

Doug_01
น.สพ.สมชาย เลาห์วีระพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด นาย ชำนาญ วังตาล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ส่งมอบอาคารนวัตกรรม “ศูนย์การเรียนรู้” ซึ่งดูปองท์ให้การสนับสนุน ให้โรงเรียนวัดม่วงหวาน จ.อยุธยา โดยมีผู้บริหารของทางจังหวัดและชุมชนร่วมในพิธีรับมอบ

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา DuPont Innovation Day ในหัวข้อ Sustainable Market-Driven Innovation หรือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและตอบโจทย์ทางการตลาด ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีของการเปิดศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย โดยมีการปาฐกถาพิเศษจาก มร.ดักลาส มูซิกา รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของดูปองท์จากขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาไปสู่การนำเข้า สู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ และ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในหัวข้อ บทบาทของ สวทช. ต่อการส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมทั้ง นายชลอ ภาณุตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ นวัตกรรมไออาร์พีซี เส้นทางสู่ความสำเร็จ โดยในงานนี้มีผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชน สมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ภาครัฐ นักวิชาการ กว่า 100 คน เข้าร่วมฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับความท้าทาย โอกาส และทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

มร.ดักลาส มูซิกา รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา DuPont Innovation Day ในหัวข้อ Sustainable Market-Driven Innovation หรือ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและตอบโจทย์ทางการตลาด ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีของการเปิดศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทย

มร.ดักลาส มูซิกา รองประธานอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูปองท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของดูปองท์ในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหา ความท้าทายของโลกในด้านอาหาร พลังงาน และความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ ภาครัฐ หรือ นักวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมที่จะนำออกสู่ตลาดนั้นจะก่อประโยชน์สูงสุดและตอบ สนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

นับตั้งแต่การเปิดศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม ปี 2554 การทำงานร่วมกันของศูนย์นวัตกรรมและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้เกิดความคิดและโครงการใหม่ๆ มากมายกว่า 100 โครงการ โดยทางศูนย์ฯมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 1,500 คน จากองค์กรต่างๆ กว่า 300 แห่ง “ศูนย์นวัตกรรม   ดูปองท์ได้สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้าของเราโดยการทำหน้าที่เชื่อม โยงวิทยาศาสตร์บูรณาการ (integrated science) ของดูปองท์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมในประเทศ” มร. มูซิกากล่าว

ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือในด้าน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ศูนย์นวัตกรรมประเทศไทยนี้เป็นหนึ่งใน 12 ศูนย์นวัตกรรมทั่วโลกของดูปองท์ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์เชื่อมโยงในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับนัก วิชาการ ภาครัฐ และองค์กรต่างๆทั่วโลก ศูนย์นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระดับโลกของดูปองท์กับ ลูกค้า หุ้นส่วนธุรกิจ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศกรของดูปองท์กว่า 10,000 รายในศูนย์วิจัยและพัฒนากว่า 150 แห่งทั่วโลก

ในงานสัมมนานี้ มร. มูซิกา ได้กล่าวถึงความร่วมมือของดูปองท์กับ บริษัท แอลโซลาร์วัน จำกัด   บริษัท สมาร์ทกรีนเอเนอร์จี จำกัด และ อินฟินิทกรีน จำกัด ในโครงการพัฒนาโซล่าร์ฟาร์ม 3 แห่ง ในจังหวัดปราจีนบุรี ชัยภูมิ และสระบุรี ตามลำดับ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการนำวิทยาศาสตร์ระดับโลกของดูปองท์ มาช่วยแก้ปัญหาให้กับตลาดในระดับท้องถิ่น

“ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญของดูปองท์ประเทศไทย และเป็นการวางรากฐานการเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์มีแผนที่จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศในการพัฒนาโซ ลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PV rooftop) ให้กับอาคารพาณิชย์และอาคาร ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงความร่วมมือในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ด้วย” นายสัตวแพทย์ สมชาย  เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ความร่วมมือทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนา พลังงานทางเลือก 10 ปี (ปี 2555-2564) ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานของประเทศ และเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนได้ถึงร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2564 อีกด้วย ขณะนี้ประเทศไทยใช้พลังงานจากน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานที่ นำเข้าจากต่างประเทศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากความร่วมมือในด้านพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทหน่วยงานต่างๆ ในด้านการผลิตกระจกอัดลามิเนต DuPont™ SentryGlas® สำหรับงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ Rely+On™ Virkon® สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การหมักแอลกอฮอล์สำหรับงานอุตสาหกรรม Fermasure® ชุดป้องกันไฟ Nomex® และงานกราฟฟิคและบรรจุภัณฑ์ Tyvek® อีกด้วย

นอกจากศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทยแล้ว ดูปองท์ยังได้เปิดศูนย์นวัตกรรมในประเทศบราซิล อินเดีย เม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ตุรกีและสหรัฐอเมริกา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ได้ที่เว็บไซต์ www.innovationcenter.dupont.com

ดูปองท์ (NYSE: DD) เป็นบริษัทที่นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ ตั้งแต่ปี 2345 เรามีความเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ และผู้นำทางความคิด เราจะสามารถค้นพบโซลูชั่นเพื่อตอบ โจทย์ความท้าทายของโลกนี้ ในการจัดหาอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์สำหรับผู้คนทั่วโลก การลดการพึ่งพิงต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูปองท์และนวัตกรรมของดูปองท์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.dupont.com

                                                                                                    # # # #

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 02-659-4000 ต่อ 4075  มือถือ 081-9141436

panchanit.roatamornsawat@dupont.com