เมล็ดพันธุ์

ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ Pioneer®

ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์และตัวเลือกต่างๆ มากมาย นี่คือสิ่งที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอ

ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีตามแบบฉบับและเทคโนโลยีใหม่ๆ ดูปองท์ ไพโอเนีย ส่งมอบโซลูชันเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของประชากรที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งมีความต้องการเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไพโอเนียตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกให้ได้สูงสุด และความยั่งยืนเพื่อวันนี้และอนาคต

ด้วยการเป็นพันธมิตรกับเกษตรกรทั่วโลก ไพโอเนียให้คำมั่นว่าจะเพิ่มผลผลิตทางอาหารด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และความรู้ด้านปฐพีศาสตร์ที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้สูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช่บนพื้นที่ที่เหมาะสม เรากำลังพยายามให้เกิดเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยนำคุณค่าที่ดีที่สุดมาสู่เกษตรกร และนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารและพลังงาน