พลาสติก โพลีเมอร์ และเรซิ่น

โซลูชั่นภายใต้ความร่วมมือจากดูปองท์ Performance Polymers

ดูปองท์คือผู้นำในอุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติก, อีลาสโตเมอร์, ชิ้นส่วนสำเร็จรูป และโพลิเมอร์ชีวภาพ ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับการค้นพบใหม่และถูกส่งไปจำหน่ายทั่วโลก

ที่ดูปองท์ Performance Polymers เราร่วมมือกับลูกค้า เพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่า นับตั้งแต่การเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมจนกระทั่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ธุรกิจและสังคมดีขึ้น

เราจัดการกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่โดยที่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือ ประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการค้นหาแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นของโพลีเมอร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากชีวมวลที่มาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่พืชอาหาร   และวิธีการอื่นๆ ที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล  งานของเรารองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารส่วนบุคคล รวมถึงความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องตกแต่ง

ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้คิดค้นเส้นใยไนลอน นีโอพรีน และ Kevlar® ดูปองท์มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้  ดูปองท์เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในระดับโลกและเน้นการทำงานในระดับท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคที่ดูแลเป็นพิเศษใน 65 ประเทศ และโรงงานที่ตั้งอยู่ทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกา