วัสดุและโซลูชันบรรจุภัณฑ์

โซลูชันบรรจุภัณฑ์ของดูปองท์ ขยายขอบข่ายความเป็นไปได้

ความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและพัฒนาแบบครบวงจร (End-to-End) ในระดับสากลและผลงานผลิตภัณฑ์อันหลากหลายของเรานำไปสู่โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ล้ำสมัยและประหยัดค่าใช้จ่าย

ดูปองท์ทำงานร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้แปรรูปสิ่งทอ เจ้าของแบรนด์ และผู้ค้าปลีกเพื่อพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำไปใช้งานเฉพาะทาง เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่เรซิ่นและสารกันรั่วเพื่อบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงโซลูชันที่ช่วยต่อต้านการปลอมแปลง สารตั้งต้นสำหรับผ้าใยสังเคราะห์ และสารเคลือบป้องกันการซึมผ่านของน้ำมัน

ประโยชน์สำคัญของโซลูชันบรรจุภัณฑ์ของดูปองท์ มีดังนี้ ความสมบูรณ์ของการปิดผนึกในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลายและสภาวะที่เป็นอุปสรรค การประสานที่ควบคุมสำหรับการปิดผนึกที่ลอกออกได้ การเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกัน ชั้นกั้นป้องกันจุลินทรีย์เพื่อคงการปลอดเชื้อ และคุณสมบัติเรซิ่นของชั้นกั้นที่คงความสดใหม่และยืดอายุผลิตภัณฑ์

วิธีการแบบครบวงจร (End-to-End) ของเราช่วยให้ลูกค้าผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่ช่วยลดปริมาณขยะ