เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรม

โซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับประชากรที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น

เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมยึดคำมั่นสัญญาที่จะแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก นำเสนอศักยภาพใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรโลกในด้านอาหาร อาหารสัตว์ พลังงาน วัสดุ และอื่นๆ ขณะที่ลดผลกระทบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยในเวลาเดียวกัน

ที่ดูปองท์ เราพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ละเลยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และความปรารถนาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกที่สุด เรายังคงยึดมั่นในปณิธานที่มีต่อนวัตกรรม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยรู้จักกันว่าเป็นวัสดุ "ทางเลือก" ให้กลายเป็นวัสดุที่ใช้งานเป็นหลัก

โซลูชันเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจาก ดูปองท์ ที่ออกสู่ตลาด เช่น โภชนาการสำหรับสัตว์ อาหาร ผงซักฟอก สิ่งทอ พรม ของใช้ส่วนตัว และเชื้อเพลิงชีวภาพ เราได้สร้างวัสดุชีวภาพชิ้นแรกร่วมกับ Bio-Propanediol (Bio-PDO®) และ Sorona® และพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีเอทานอลจากเซลลูโลส

เราเชื่อว่าคำตอบของความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์และโลกของเรากำลังเผชิญอยู่นี้อาจพบได้จากนวัตกรรมที่ครอบคลุม ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรและการผสานรวมความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเคมีและวัสดุ เราจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยวัสดุชีวภาพให้เป็นความจริงได้