เคมีเกษตร

ที่ดูปองท์ เราออกแบบเครื่องมือเพื่อการปกป้องพืชผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดหาอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโลกใบนี้

เราเชื่อว่า ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถค้นหาวิธีที่ดียิ่งขึ้นในการปรับปรุงปริมาณ คุณภาพ และความยั่งยืนของแหล่งอาหารโลก

ดูปองท์ Crop Protection เพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ด้วยเขาเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการจัดหาอาหารให้แก่ประชากรโลกที่กำลังเติบโต เราใช้ความคิดอย่างรอบด้านเพื่อหาคำตอบในการควบคุมศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช ซึ่งช่วยให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณพืชผลของพวกเขา รวมทั้งศักยภาพในการผลิตและความยั่งยืนในการทำงานในพื้นที่เพาะปลูกของพวกเขา

เราผสานนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับความร่วมมือในระดับท้องถิ่น เพื่อที่จะเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นเสมือนคำมั่นให้กลายเป็นคำตอบในความเป็นจริงสำหรับผู้เพาะปลูกในการที่จะปกป้องพืชผล ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ผัก ถั่ว รวมถึงข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี และคาโนลา และเรามุ่งเน้นแนวคิดที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรอันมีค่าของเรา

ในแง่ของเกษตรกรรม ความสำเร็จหมายถึง การเพาะปลูกพืชผลที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ มีมูลค่าทางการตลาด และสามารถสร้างผลกำไรได้ และก็มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น นั่นคือ การจัดหาอาหารให้กับประชากรโลกได้อย่างยั่งยืน