การบริหารจัดการ

โครงการลงทุน

ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในฐานะเจ้าของกิจการ ดูปองท์ได้พัฒนาหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงที่สุด เราได้ช่วยให้โครงการของลูกค้าสามารถดำเนินการได้เสร็จตรงตามเวลาและอยู่ในงบประมาณ มีความสามารถในการปฎิบัติการ (Operability) ได้ตามเป้าหมาย และการลดความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา