การให้คำปรึกษา

ระบบการผลิต

ความเป็นเลิศในการปฎิบัติการไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จ แม้มีความนิยมในการนำไปใช้สูง แต่จากประวัติ มีการพิสูจน์แล้วว่ามีอัตราความสำเร็จต่ำ อย่างไรก็ตาม ระบบการปฎิบัติการแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอย่างทั่วถึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุความเป็นเลิศในการปฎิบัติการที่มีผลลัพธ์ที่วัดผลได้และยั่งยืน ผลลัพธ์ที่ได้คือวัฒนธรรมที่ทุกคนช่วยกันกำจัดการสูญเสียและมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จทางธุรกิจ การประสานงานที่ดีระหว่างทีมปฏิบัติการ กับทีมธุรกิจและห่วงโซ่อุปทาน จะก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างมีนัยยะสำคัญ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา