การให้คำปรึกษาเรื่อง

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรต่างๆเริ่มที่จะดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานเนื่องจากราคาของพลังงานที่สูงขึ้นและแรงกดดันทางสังคมที่ต้องให้องค์กรธุรกิจลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Footprints) ที่ปรึกษาของเราช่วยเหลือองค์กรของลูกค้าวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร, ระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว และพัฒนากลยุทธ์ด้านพลังงานขององค์กร รวมถึงการดำเนินโครงการระบบบริหารพลังงาน (EnMS) วิธีนี้จะทำให้เกิดการปรับปรุงการใช้พลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา