ความเป็นเลิศ

ด้านการปฏิบัติการ

ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ตลอดจนต้องรู้เท่าทันความท้าทาย ความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าจะมีการมุ่งเน้นไปในแนวทางที่เจาะจงเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติการ โครงการริเริ่มที่กระจัดกระจายเหล่านี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในระยะยาวและมักจบด้วยการสูญเสียเวลาและทรัพยากรที่มีค่า

ในขณะที่บริษัทต่างๆ พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและการผลิต จะทำให้เชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามีแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปพร้อมๆ กับสร้างความยืดหยุ่นให้องค์กร

รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของคุณด้วยโซลูชั่นจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ระบบการผลิต (Production Systems)

สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร โดยการใช้ระบบการปฏิบัติการแบบบูรณาการ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความสามารถในการผลิต/การบำรุงรักษาเครื่องจักร

พัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มระยะเวลาที่เครื่องจักรสามารถดำเนินงานได้ (Asset Uptime) ย่นระยะเวลาปิดซ่อมบำรุง (Turnaround Times) และพัฒนากระบวนการซ่อมบำรุง

เรียนรู้เพิ่มเติม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

สร้างสรรค์โอกาสในการประหยัดพลังงานและพัฒนากระบวนการจัดการเพื่อผลลัพธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความเป็นเลิศทางธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated Business Excellence) /การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

เชื่อมโยงการปฎิบัติการภายในขององค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การบริหารจัดการโครงการลงทุน (Capital Project Management)

ดำเนินโครงการลงทุนให้ตรงต่อเวลาและอยู่ในงบประมาณไปพร้อมๆ กับการเพิ่มผลตอบแทน

เรียนรู้เพิ่มเติม
การบริหารจัดการผู้รับเหมา (Contractor Management)

เรียนรู้การบริหารจัดการผู้รับเหมาและปรับปรุงความปลอดภัยของพนักงานของผู้รับเหมา

เรียนรู้เพิ่มเติม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา