DuPont™

Safety Perception

Survey™

ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยชั้นนำ DSS ได้ใช้ประสบการณ์และความรู้มานานกว่า 215 ปีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและจิตวิทยาองค์กร เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา