การจัดการ

ความปลอดภัย

กระบวนการผลิต

โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฎิบัติการ (ORM) ของเราซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ (PSM) ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลก ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ในกระบวนการ ลดและจัดการความเสี่ยงในการปฎิบัติการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย และสร้างผลลัพท์ทางธุรกิจ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา