การให้คำปรึกษา

ด้านความปลอดภัย

ในสถานที่ทำงาน

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ DSS ช่วยให้องค์กร ตระหนัก ประเมิน และลดความเสี่ยงในการปฎิบัติ การ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญของความเสี่ยงในการปฎิบัติการ เราได้ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานกับผู้คนกว่าสามล้านคนและองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังได้รับการขนานนามว่าเป็นที่ปรึกษา EHS อันดับหนึ่งในด้านความพึงพอใจโดยบริษัทวิจัยอิสระ Verdantix

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา