การสื่อสาร

และการสร้างแบรนด์

กฎเกณฑ์ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เพียงพอสำหรับวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ DuPont Sustainable Solutions สร้างการสื่อสารผ่านการออกแบบเพื่อที่จะชนะใจพนักงานของคุณ และให้พวกเขาได้รับเหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา