การจัดการ

ความปลอดภัย

และความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ

ในธุรกิจทุกๆ ประเภท องค์กรต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อกฎหมาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงกดดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สูงขึ้น การคาดการณ์และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

รับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

เรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงของคุณให้ดียิ่งขึ้นและปรับปรุงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทของคุณด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา

การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ร่วมค้นพบว่าการให้ความรู้และข้อมูลที่เหมาะสมแก่พนักงาน สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของคุณได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ

เรียนรู้ว่าการวางแผนที่ดี จะสามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบสำรวจมุมมองด้านความปลอดภัย™ ของดูปองท์™

วัดผล ติดตาม และจัดการวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของคุณ ผ่านเครื่องมือในการสำรวจที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม
DuPont™ Bradley Curve™

ทำความเข้าใจและเทียบเคียงการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยระดับโลกด้วยโมเดลที่เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม
การสื่อสารและการสร้างแบรนด์

ค้นหาว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนักงานของคุณตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
การวิเคราะห์ข้อมูล

เรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ปฏิบัติได้จริง

เรียนรู้เพิ่มเติม

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา