สาธารณูปโภค

โซลูชั่นของเราช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ตั้งแต่การผลิต (น้ำมัน ถ่านหิน นิวเคลียร์ และพลังงานทางเลือก) การส่งและการกระจายพลังงาน รวมถึงการจัดการน้ำเสีย และอื่นๆ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา