อาหารและเครื่องดื่ม

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจ Nutrition and Health ของดูปองท์แล้ว DSS ยังทำงานร่วมกับบริษัทอาหารชั้นนำทั่วโลก เพื่อช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ พนักงานและผู้บริโภค

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา