เคมีและปิโตรเคมี

ด้วยประสบการณ์ในฐานะเจ้าของ/ผู้ปฏิบัติการ และการทำงานร่วมกับบริษัทเคมีชั้นนำทั่วโลก ทำให้เรามีประสบการณ์ในการจัดการการปฎิบัติการด้านเคมีและปิโตรเคมีเพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงความสามารถในการสร้างกำไร

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

การรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเริ่มต้นด้วยการรู้ว่าต้องคุยกับใคร

ติดต่อเรา