เกี่ยวกับเรา

DSS ดำเนินงานอยู่ใน 35 ประเทศ ทั่วโลก ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้เชียวชาญ และมีประสบการณ์สูงมากกว่า 500 คน เราได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฎิบัติการและความเป็นเลิศในการปฎิบัติการ

Solution | DuPont Sustainable Solutions

Select Segment

Intro text

กำกัดูจั ชื่ที่ ส่ ต่ติ ยี