บริการให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีด้านกระบวนการ

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลกและการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีในกระบวนการ

ดูปองท์มอบประสบการณ์ในชีวิตจริงที่สั่งสมมาถึงสองศตวรรษให้แก่การทำงานของลูกค้า โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นในกระบวนการและแหล่งผลิตของเรา รวมถึงในการจัดหาเทคโนโลยีและบริการแบบเบ็ดเสร็จทั่วโลก

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 200 ปีของดูปองท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในกระบวนการและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจระดับโลกของเรามีฐานความรู้ที่กว้างขวางอย่างน่าทึ่ง เราดำเนินการให้คำปรึกษาและการออกใบอนุญาตใช้งานเทคโนโลยี โซลูชันที่ยั่งยืนของดูปองท์ (DuPont Sustainable Solutions หรือ DSS) ขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่ได้จากการปฏิบัติจริงนี้ เรานำเสนอความเป็นผู้นำในธุรกิจและเทคโนโลยีซึ่งใช้เวลาพิสูจน์แล้วว่าได้ผลแก่ลูกค้าที่ต้องการมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับโลกของเราปรับแต่งโซลูชันของ DSS เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่การกลั่นปิโตรเลียมจนถึงการขนส่ง การผลิต การทำเหมือง สาธารณูปโภค การก่อสร้าง อากาศยาน การบริการ ฯลฯ ลูกค้าของ DSS ได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นเสมอ รวมถึงได้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมล้นในเรื่องนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

DSS นำเสนอโซลูชันที่ปรับให้สอดคล้องกับลูกค้าด้วยความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การอนุญาตใช้งานเทคโนโลยีในกระบวนการ ความสามารถในการผลิตของสินทรัพย์ และการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงแต่ช่วยลูกค้าพัฒนากลยุทธ์ในด้านเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังช่วยในการปรับใช้กลยุทธ์เหล่านี้และจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด