วัสดุก่อสร้าง

วัสดุสำหรับนวัตกรรมการก่อสร้าง

ดูปองท์เป็นผู้นำชั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างในทุกตลาดและแอพลิเคชั่น ด้วยวัสดุก่อสร้างที่คุณเชื่อมั่นอย่างวัสดุป้องกันสภาพอากาศ DuPont™ Tyvek® วัสดุพื้นผิวแข็ง DuPont™ Corian® วัสดุพื้นผิวควอตซ์ DuPont™ Zodiaq® และ DuPont™ SentryGlas®

วันนี้ดูปองท์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ และช่วยสร้างอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรานำเสนอวัสดุก่อสร้างคุณภาพพิเศษเพื่อการสร้างและการบำรุงรักษาถนนและสะพาน โทรคมนาคม โรงงานผลิตพลังงาน และโรงงานผลิตน้ำ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกชุมชนให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเทคอนกรีตและงานพ่นทรายเหล็กไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมกระจกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ดูปองท์นำเสนอโซลูชั่นที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าสำหรับอาคารทันสมัย