คอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนต

วัสดุสำหรับคอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนต

ดูปองท์นำเสนอผลิตภัณฑ์วัสดุสำหรับคอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนตที่หลากหลายที่สามารถใช้ในการเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มความทนทานต่อการแตกของกระจก ลดแสงจ้าและจุดสีที่รบกวนเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายที่มากขึ้น และเพื่อให้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีการใช้คอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนตอย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ยานยนต์ การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ วิธีการ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของดูปองท์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในด้านการออกแบบ ผลิต และใช้คอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนต คอมโพสิตที่ใช้ Kevlar® และ Nomex® มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักในอัตราที่สูง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าได้ อินเตอร์เลเยอร์ของ Butacite® และ Sentryglas® เพิ่มความปลอดภัยและความทนทานต่อการแตกของกระจกของเครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และการเดินเรือ ลามิเนตที่ใช้วัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ของดูปองท์ ภายใต้ชื่อ Pyralux® และ Spallshield® จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของแผงโซล่าร์เซลล์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และกระจกสำหรับรถยนต์ นึกถึงดูปองท์เป็นอันดับแรกเมื่อต้องทำงานกับคอมโพสิต อินเตอร์เลเยอร์ และลามิเนต