ความปลอดภัยและการป้องกัน

สานต่อประวัติศาสตร์ 200 ปีแห่งความปลอดภัยและการป้องกัน

ในการเผชิญหน้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดูปองท์ยังคงปรับปรุงวัสดุและมาตรฐานที่ช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด

ประชากรที่เพิ่มขึ้น ความกดดันที่สูงขึ้น สงครามที่เกิดขึ้น และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ล้วนเป็นความเป็นจริงที่โหดร้ายของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน นั่นคือเหตุผลที่ดูปองท์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการป้องกันเป็นอย่างยิ่ง เราคิดค้นและทำงานร่วมกับบริษัท หน่วยงานรัฐบาล ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาและทดสอบวัสดุที่หลากหลาย เช่น DuPont™ Kevlar®  เส้นใยอะรามิดเพื่อเป็นเกราะและป้องกันการตัดหรือบาดด้วยของมีคม DuPont™ Tyvek® สำหรับการป้องกันทั่วไปในงานอุตสาหกรรม  DuPont™ Tychem® สำหรับ  ป้องกันสารเคมีในอุตสาหกรรมและสงครามอาวุธเคมี และเส้นใยทนไฟ DuPont™ Nomex®  สำหรับป้องกันอันตรายจากไฟ

นอกจากนี้ เรายังคงยกระดับมาตรฐานของเรา โดยการช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมและประสิทธิภาพความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับโลก ธุรกิจ โซลูชันที่ยังยืน  ของเรานำไปสู่การปฏิรูปสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมในการทำงานทั่วโลกให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ของเรายังสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาทักษะของพนักงาน และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาในการปกป้องโลกได้เพียงลำพัง ดูปองท์กำลังพิสูจน์ว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน เราทุกคนสามารถเพิ่มโอกาสในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้