อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านวัสดุุศาสตร์ ความมุ่งมั่นต่อความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญในกระบวนการที่หลากหลาย และนวัตกรรมที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ดูปองท์ขอนำเสนอวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงที่มีความหลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

ผลิตภัณฑ์ของดูปองท์ประกอบด้วย วัสดุสำหรับแผงวงจรแบบผสม แบบแข็ง และแบบอ่อน ได้แก่ เซรามิกชนิดพิเศษ ส่วนประกอบฟิล์มโพลีเมอร์แบบหนา (PTF) และวัสดุเซรามิกที่มีการเผาไหม้ร่วมในอุณหภูมิต่ำ (LTCC) ภายใต้ชื่อ GreenTape™ รวมถึงวัสดุเพื่อการผลิตและการบรรจุสารกึ่งตัวนำ และวัสดุสำหรับการจัดแสดงขั้นสูง