ดูปองท์ กำลังช่วยแก้ปัญหาความท้าทายผ่านการประสานความร่วมมือในระดับโลก

เราจะเผชิญกับความท้าทายของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 150,000 คนในทุกๆ วันได้อย่างไร จากการนำจุดแข็งในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาและการผสานความร่วมมือจากความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

เรากำลังทำงานร่วมกับผู้คนจำนวนมากขึ้นในหลายพื้นที่มากขึ้นกว่าที่เคย เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก และจัดหาอาหาร พลังงาน และความต้องการในการปกป้องของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น

ที่ดูปองท์ นี่คือแนวทางที่เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับแนวทางอื่นๆ เช่น การนำความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์อันหลากหลายมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดของโลกได้

 

 

ลิขสิทธิ์ 2013 DuPont และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ โลโก้รูปวงรีของ DuPont, DuPont™ The miracles of science™ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย ™ หรือ ® ทั้งหมด เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DuPont และ/หรือบริษัทในเครือ