เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

พบกับผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

คุณสุนทรี ธาราธิคุณ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย แนะนำงานสัมมนา Thailand Food Innovation Forum ภายใต้หัวข้อ Food Innovation for Health and Wellness เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการเปิดดำเนินการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นครัวของโลกหรือ Kitchen of the World