พบกับผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย

คุณสุนทรี ธาราธิคุณ ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย แนะนำงานสัมมนา Thailand Food Innovation Forum ภายใต้หัวข้อ Food Innovation for Health and Wellness เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการเปิดดำเนินการศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านโอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นครัวของโลกหรือ Kitchen of the World