เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด