นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด