เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

โซลูชั่นด้านการปกป้อง

สร้างความมั่นใจในการปกป้องชีวิต

เราสามารถปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ หากเราร่วมมือกัน

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้ คือการให้การปกป้องมนุษยชาติและโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันใบนี้อย่างเพียงพอ ดูปองท์ร่วมมือกับลูกค้า พันธมิตร หน่วยงานรัฐบาล เอ็นจีโอ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องชีวิตและช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

ไม่ว่าจะเป็นชุดกันกระสุน เกราะกันกระสุนรถยนต์ สารทำความเย็นสำหรับน้ำยาทำความสะอาด และโซลูชั่นที่ยั่งยืนต่างๆ เราพยายามจะทำให้โลกของเราและสิ่งมีชีวิตอันมีค่าบนโลกปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ