การจัดหาอาหารสำหรับประชากรโลกด้วยโซลูชันบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์

ในทุกๆ วัน โลกของเราต้อนรับสมาชิกใหม่ 150,000 คน ทุกๆ คนต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย ความท้าทายกลายเป็นการจัดหาอาหารที่เพียงพอสำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้ด้วยสถานที่เพาะปลูกที่เรามีจำกัด ที่ ดูปองท์ เราเชื่อว่าเราสามารถค้นหาโซลูชันทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอาชนะความท้าทายในเรื่องการจัดหาอาหารสำหรับประชากรโลก โดยทำงานร่วมกับเกษตรกร รัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อใช้ทุกๆ เอเคอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรากำลังร่วมกันสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้นซึ่งให้ผลผลิตที่มากกว่า และวิธีการที่ดีกว่าในการปกป้องพืชผลของเราด้วยโซลูชันเพื่อการปกป้องพืชผลที่ล้ำหน้า มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ของเราเพื่อปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่เราเพาะปลูก และเรากำลังพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นที่จะลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ เรากำลังช่วยสร้างเกณฑ์ในการทดสอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราบริโภคนั้นปลอดภัย การทำงานร่วมกันในระดับโลกเป็นกุญแจสำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของอาหาร และเรากำลังมุ่งมั่นดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าจะมีกี่ชีวิตที่ต้องจัดหาอาหารให้

 “ไม่มีใครอยากมีความรู้สึกสงสัยว่าสิ่งที่ตนกำลังกินนั้นจะทำให้ตนเองเจ็บป่วยหรือไม่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ ดูปองท์ Qualicon ซึ่งทำงานร่วมกับ USDA และหน่วยงานภาครัฐจากทั่วโลก เราสามารถจัดหาเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบอาหารทั่วโลก”  

-- Dr. Amy Smith ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อบังคับและด้านเทคนิคที่ ดูปองท์ Qualicon